top of page

Pozitívny kontrolný deň

Povinnú kontrolu snehovej podložky a stavu trate pred každým kolom Európskeho pohára máme úspešne za sebou. Európsky pohár sa tak s určitosťou uskutoční.

Trať je v dobrom stave. V závislosti od počasia bude organizačný team preparovať trať vodnou injektážou v sobotu 15.02.2020.Comments


Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page