©2020 Športový klub ESL, Hlavná 10, 032 02, Závažná Poruba

Search
  • Europa Cup Jasná

Pozitívny kontrolný deň

Povinnú kontrolu snehovej podložky a stavu trate pred každým kolom Európskeho pohára máme úspešne za sebou. Európsky pohár sa tak s určitosťou uskutoční.

Trať je v dobrom stave. V závislosti od počasia bude organizačný team preparovať trať vodnou injektážou v sobotu 15.02.2020.44 views